Marek Sobola Diocese of Tarawa and Nauru

Erb Diecézy Tarawsko-Nauruskej

Coat of arms of Diocese of Tarawa and Nauru

Kiribati, september 2019. Po dlhších rokovaniach s diecéznym biskupom Mons. Paulom Meom z Tarawsko-Nauruskej diecézy bol dokončený erb tejto cirkevnej inštitúcie v sídliacej v strednej časti Tichého oceánu. Diecéza patrí pod jurisdikciu Arcidiecézy Suva na Fidži. Prvá vyššia cirkevná jednotka bola erigovaná v roku 1897 ako  Apoštolský vikariát Gilbertových ostrovov, ktorý bol v roku 1966 povýšený na Tarawskú diecézu. V roku 1978 došlo k zmene názvu a v roku 1982 sa z diecézy vyčlenila Misia sui iuris vo Funafuti, ktorá sídli v Tuvalu v Polynézii.

Marek Sobola Diocese of Tarawa and Nauru

Kiribati, September 2019. In a collaboration with Diocesan Bishop Paul Eusebius Mea Kaiuea, M.S.C. I created the new coat of arms of Roman Catholic Diocese of Tarawa and Nauru located in the Republic of Kiribati. This diocese in Kiribati and Nauru is a suffragan diocese of the Archdiocese of Suva. It was erected as the Vicariate Apostolic of Gilbert Islands in 1897 and elevated to as the Diocese of Tarawa in 1966. There was a name change in 1978 and, in 1982, the diocese was split from the Mission Sui Iuris of Funafuti. The diocese currently has jurisdiction over all of Kiribati and Nauru.