Dekanát Krásno nad Kysucou

V Žilinskej diecéze pribudol k doterajším jedenástim dvanásty dekanát, ktorý bol zriadený 1. júla 2018. Jeho názov je podľa rovnomennej farnosti, kde je v súčasnosti i jeho sídlo: Krásno nad Kysucou. Erb bol slávnostne prezentovaný v Kostole sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou 2. júla 2018.