Episcopal Conference of Slovakia Sobola Marek Heraldic artist

Člen Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru

A member of the Council of the Episcopal Conference of Slovakia for Science, Education and Culture

Bratislava, 27. januára 2020. Na základe návrhu J. E. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa som bol menovaný za člena Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru s platnosťou od 1. januára 2020.

Episcopal Conference of Slovakia, Marek Sobola

Bratislava, January 27, 2020. On the basis of a proposal by H. E. Tomáš Galis, Diocesan Bishop of Žilina, I was appointed a member of the Council of the Episcopal Conference of Slovakia for Science, Education and Culture with effect from January 1, 2020.