Marek Sobola Landscape architect

Člen poroty architektonicko-krajinárskej súťaže

Banská Bystrica, 22. októbra 2019. Ako hodnotiaci člen poroty som sa zúčastnil vyhodnotenia architektonicko-krajinárskej súťaže s názvom “Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu”. Jej predmetom bolo riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase rieky Hron. Hlavným východiskom súťaže bol návrh mobiliáru, pričom vytipované lokality mali poslúžiť ako demonštrácia jeho použitia. Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh v zmysle kritérií hodnotenia. Verím, že sme vybrali ten najlepší, ktorého spracovanie čo najviac vyjadrovalo zadanie súťaže.