Gonfanon Royal Heraldry Society of Canada_Société royale héraldique du Canada Marek Sobola

Článok v časopise Kráľovskej kanadskej heraldickej spoločnosti

An article in the newsletter of the Royal Heraldry Society of Canada

Ottawa, máj 2021. V jarnom vydaní kanadského heraldického časopisu s názvom Gonfanon vyšiel môj nový odborný článok s názvom FLEUR-DE-LIS, ZÁKLADNÝ SYMBOL V RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKEVNEJ HERALDIKE / THE FLEUR-DE-LIS, A BASIC SYMBOL IN ROMAN CATHOLIC ECCLESIASTICAL HERALDRY (Volume 32, Number 1/2 Spring-Summer/Printemps-Été 2021, ISSN 1183-2827).

Gonfanon je štvrťročne vychádzajúci informačný bulletin Kráľovskej kanadskej heraldickej spoločnosti / The Royal Heraldry Society of Canada / Société royale héraldique du Canada.

Ottawa, May 2021. In the spring issue of the Canadian heraldic journal called Gonfanon was published my new professional article entitled THE FLEUR-DE-LIS, A BASIC SYMBOL IN ROMAN CATHOLIC ECCLESIASTICAL HERALDRY (Volume 32, Number 1/2 Spring-Summer/Printemps-Été 2021, ISSN 1183-2827). Gonfanon is the quarterly newsletter of the Royal Heraldry Society of Canada / Société royale héraldique du Canada.