Vertikálne záhrady / Vertical gardens


ZELENÁ STENA GOTHAL, LIPTOVSKÁ OSADA

Zelená stena v priestore bazénovej haly vytvára príjemnú optickú mikroklímu a dodáva celému priestoru exkluzivitu. Stena je jedinečná najmä svojou celkovou plochou, ktorá nemá na území Česka a Slovenska obdobu. Zložitá je najmä zavlažovacia technológia a v neposlednom rade je veľmi náročná aj údržba samotnej steny. Rastlinný materiál a výber rastlín musel byť počas skúšobnej prevádzky mierne zmenený, pretože v priestore dochádza k vysokému výparu pri vysokých teplotách, ktoré na najvyšších miestach dosahujú hranicu nad 38 °C! Nemenej dôležité je nasvietenie rastlín dvomi svetelnými rampami, s 24 reflektormi. V tomto priestore sme si overili druhy a kultivary rastlín, schopné bez problémov žiť v týchto extrémnych podmienkach pri nízkej a jednoduchej údržbe. Zelená stena má výmeru 94 ma je najväčšou zelenou stenou na Slovensku. Stena získala 2. miesto v kategórii „DETAIL ROKA 2016“, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Realizácia vznikla v spolupráci s firmou Sadoservis, s.r.o. (ľudské zdroje, závlaha). Externým konzultantom projektu bol Ing. Martin Matouš. Do júla 2018 som spoločne s Ing. Róbertom Machciníkom vykonával tiež pravidelnú mesačnú údržbu tohto jedinečného záhradného diela.

ZELENÁ STENA CHÂTEAU GBEĽANY

Interiérová zelená stena (vertikálna záhrada) je v súčasnosti to najexkluzívnejšie, čo ponúka interiérové kvetinárstvo. Dodáva interiéru prvok luxusu a zároveň predstavuje bezprostredný dotyk s prírodou – evokuje dažďové pralesy. Je zároveň aj jedným z najnáročnejších prvkov na údržbu a udržateľnosť v interiéri. Svoj vzhľad postupom času mení a expanziou niektorých druhov rastlín dochádza k ústupu iných, čo nebýva na škodu. Preto je potrebné okrem pravidelného zavlažovania a hnojenia pravidelne vykonávať rez rastlín. Neposledný a veľmi významný aspekt, ovplyvňujúci udržateľnosť steny v interiéri je svetlo a svetelné podmienky (prirodzené a umelé). Zelená stena má výmeru 11,78 m2. Stena získala 3. miesto v kategórii „DETAIL ROKA 2016“, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Realizácia vznikla v spolupráci s firmou Sadoservis, s.r.o. (ľudské zdroje, závlaha). Od roku 2018 bolo dielo upravené a obohatené o nový sortiment rastlín.

Poznámka: Toto autorské dielo bolo bez predchádzajúcej konzultácie 20. apríla 2021 odstránené a nahradené zelenou stenou inej koncepcie. Od tohto dátumu nie je zelená stena v Château Gbeľany mojim autorským dielom.

 

Zelená stena Thalmeiner, Trnava

Zelená stena vznikla v roku 2011 v spolupráci s Ing. Martinom Matoušom. Od roku 2019 dielo v tejto podobe neexistuje.