Verejné priestory / Public places


Sadové úpravy Dolný Val – Žilina

Sadové úpravy na Dolnom Vale v Žiline vznikli ako súčasť exteriérových úprav okolia obchodného centra  Mirage v spolupráci s architektom Michalom Divišom v roku 2010. Ide o prvú väčšiu sadovú úpravu v historickom centre Žiliny s použitím COR-TEN ocele. Tento priestor často využívajú ako pozadie fotografi pre zhotovenie zaujímavých portrétnych fotografií.

Pamätník Divinského meteoritu

Kópia meteoritu (ide o absolútne presnú kópiu, so všetkými nerovnosťami, vytvorenú najmodernejšími metódami), leží v akejsi sklenej miske, ktorá symbolizuje zvlnenie pôdy po dopade telesa. Priame kovové tyče znázorňujú lúče, ktoré meteorit sprevádzali pri páde na Zem. Táto kompozícia aj zo sklenými súčasťami sedí na železnom podstavci. Pamätník Divinského meteoritu bol odhalený 29. novembra 2014 starostom obce Ing. Emilom Molkom počas Ondrejovských hodov. Pamätník je vyhotovený z COR-TEN ocele (povrch imitujúci hrdzu) a spekaného skla, ktoré je vytvarované do dvoch vlnoviek. Na jednej je umiestená kópia meteoritu a druhá ho chráni pred vplyvmi počasia. Na spoden časti podstavca sú základné informácie o meteorite. Pamätník je nasvietený a taktiež vyrezané písmená v plechu v noci svietia. Ide o prvý pamätník na Slovensku venovaný meteoritu. Pri príležitosti odhalenia pamätníka vydala Slovenská pošta aj príležitostnú poštovú pečiatku s motívom divinského meteoritu, ktorú som tiež navrhol. Meteorit do obce dopadol 24. júla 1837. Z mineralogického hľadiska je to chondrit. O jeho dopade sa zachoval záznam v prvom zväzku divinskej farskej matriky: „Divinu vzrušila zvláštna udalosť 24. júla 1837. V tento deň o pol dvanástej hodine pred obedom sa slnko zatmilo a v 50-stupňovom uhle v diaľke 40 siah od kostola v smere vyšného konca obce dopadol tu s veľkým rachotom meteor vo váhe 19 viedenských funtov (1 viedenský funt = 56,006 dkg). Rozmery tohto meteora (povetroňa) boli tieto: dĺžka 24 cm, šírka 23 cm, hrúbka 13 cm. Meteor tento si vzala vdova grófka Ľudmila Csáky, rodená Lažanská, do svojho hradu v Budatíne, čo vzácnu pamiatku a v roku 1838 ho darovala Národnému múzeu v Budapešti, kde sa dosiaľ nachádza.“ Pod záznamom je podpísaný Štefan Závodník, v období pádu meteoritu kaplán u divinského farára Jána Lottnera. Závodník však nebol objaviteľom meteoritu. Krátko po páde ho našiel a pred zničením zachránil Ján Lottner, ktorý ho ešte teplý priniesol na divinskú faru a neskôr odovzdal grófke Čákyovej. Zápis v matrike bol vykonaný na dvakrát, ako o tom svedčia nielen roky (1837 a 1838), ale aj odlišný rukopis záznamov. Prvý zápis spravil pravdepodobne tesne po páde Ján Lottner, druhý vznikol zrejme až niekoľko rokov po páde, pretože Závodník je tu podpísaný už ako paroch (us) divinensis, čiže farár Divinský, ktorým sa bol až od roku 1841. Popredný stredoeurópsky prírodovedec Jozef Sadler označil meteorit z Diviny na základe jeho veľkosti, dokonalého stavu a nádherného tvaru za kráľa všetkých európskych meteoritov. Menšiu časť meteoritu má vo svojich zbierkach aj Viedenské prírodovedné múzeum (Naturhistorisches Museum Wien).