Verejné priestory / Public places


Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine

Svätý Ján Nepomucký je jeden z najviac zobrazovaných svätcov v areáli bývalej Habsburskej monarchie a takmer v každej obci na Slovensku a Českej republike je naň zachovaná pamiatka (najčastejšie ide o sochy). Socha, ktorá prekročila nielen hranice obce, ale tiež Slovenska a Európy je tá divinská. Jej doteraz neznámy príbeh nám odhaľuje kanonická vizitácia divinskej farnosti z 1. septembra 1828, kde sa dozvedáme rok vzniku sochy – 1796. Ako uvádza vizitácia, sochu v roku 1822 poškodila masívna povodeň. Vtedy ju podmyla a zobrala voda a objavili ju až o niekoľko dní neskôr – bez hlavy. Našťastie Nepomuka vzápätí opravili. Počas storočí bol niekoľko krát premaľovaný a obnovovaný. V roku 2016 vznikol mimoriadny projekt na jej záchranu pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku. Keď som získaval finančné prostriedky pre tento projekt, oslovoval som osobnosti, ktoré mali buď nejakú súvislosť so svätým Jánom Nepmuckým, alebo so Slovenskom. Projektu sa dostalo tej cti, že jeho spolupatrónmi a podporovateľmi boli Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni, kambodžský kráľ a Jeho Veličenstvo Simeon II., posledný bulharský cár. Donormi projektu sa okrem Žilinskej diecézy stali: Jeho Kráľovská Výsosť František, vojvoda Bavorský, Rytiersky rád Božieho hrobu, Rytiersky rád krížovníkov s červenou hviezdou, ďalej Metropolitná kapitula u svätého Víta v Prahe, ktorá je vlastníkom hrobu tohto svätca a mesto Nepomuk – rodisko svätého Jána Nepomuckého. Sochu na novom podstavci odhalil 2. júna 2017 Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku spolu so starostom Diviny Emilom Molkom za mojej asistencie. Následne ju požehnal Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. K príležitosti požehnania a odhalenia sochy vznikla aj odborná publikácia Príbeh svätojánsky, Socha svätého Jána Nepomuckého v Divine. Slovenská pošta vydala k tejto príležitosti oficiálne poštové produkty – pečiatku, obálky známkové kupóny na tlačovom liste. Za sochou je vyhotovený nový oporný múr, na ktorom sú okrem pamätných nápisov tiež erby významných donorov pamiatky, vrátane erbu obce a Farnosti Divina. Po požehnaní bola pre verejnosť sprístupnená vernisáž venovaná partnerom, ktorú okrem Diviny bolo možné vidieť v Château Gbeľany a pripravuje sa jej inštalovanie v Budatínskom hrade.

The project of restoration of St. John of Nepomuk in Divina was started in 2016 and was completed in June 2017. Partners, who were addressed to cooperate, have either some connection to St. John of Nepomuk or to Slovakia. The project was carried out under auspices of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Slovakia, and was also honoured by patronage of His Majesty Norodom Sihamoni, the King of Cambodia and His Majesty Simeon II., the last Tsar of Bulgaria. Along with the Žilina Bishop’s Office, the project donors are: His Royal Highness Franz, Duke of Bavaria, The Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, The Knights of the Cross with the Red Star, Metropolitan Chapter House of St. Vitus in Prague, which is the owner of the saint’s grave and the city of Nepomuk – the birthplace of St. John of Nepomuk. Out of domestic partners, the project was supported by municipalities of Divina, Divinka–Lalinok and Svederník. The statue was uncovered on its new stand on Friday 2 June 2017 by Joachim Bleicker, the Ambassador of the Federal Republic of Germany in Slovakia together with Emil Molko, Mayor of Divina and Marek Sobola, author of the project. Subsequently, it was blessed by Mons. Tomáš Galis, Bishop of Žilina. It happened more than 190 years since it was restored after being damaged by a flood. Besides the Bishop, Ambassador of Germany and the Head of the Bishop Office, the ceremony was attended also by invited partners. The uncovering and blessing of the statue were followed by a vernissage presenting all partners of the monument restoration on panels.

 


Kaplnka sv. Lazára v Novej Bystrici

Prvou murovanou stavbou v Novej Bystrici bola malá kaplnka. Jej pôvod je listinne doložený z roku 1820. Definitívne bola dokončená v roku 1831. V roku 2014 som inicioval nielen obnovu, ale vypracoval som aj projekt na obnovu a záchranu tejto pamiatky. Staticky narušený a nevyužívaný objekt bol rozobratý a z pôvodného materiálu postavená jeho replika na novom námestí oproti Kostolu sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Dňa 30. augusta 2015 kaplnku posvätil pražský arcibiskup a český prímas kardinál Dominik Duka OP, spolu so žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Spomedzi významných hostí sa slávnosti zúčastnil Jeho Jasnosť knieža Karel Schwarzenberg a aj viacerí zástupcovia rehoľných rádov: kapucíni a dominikáni, ako aj členovia duchovných a rytierskych rádov pôsobiacich na Slovensku či v Českej Republike (Maltézsky rád, Nemecký rád, pápežský rád sv. Silvestra, Svätolazársky rád). Po posviacke objektu bola do schránky pod krížom na vežičke kaplnky vložená časová kapsula, obsahujúca fundačnú (zakladajúcu) listinu, ktorú podpísal veľmajster rádu sv. Lazára, kardinál Duka, žilinský diecézny biskup Galis a starosta Novej Bystrice, Jozef Balačin. Spolu s listinou bola do schránky vložená aj bronzová pamätná medaila, ktorú k príležitosti posviacky vydala obec Nová Bystrica, spolu s novou, nepoužitou sadou euromincí ročníka 2015. Slovenská pošta k tejto príležitosti vydala okrem Poštového lístka s prítlačou tiež Príležitostnú poštovú pečiatku, ktorej som autorom.


Sadové úpravy Dolný Val – Žilina

Sadové úpravy na Dolnom Vale v Žiline vznikli ako súčasť exteriérových úprav okolia obchodného centra  Mirage v spolupráci s architektom Michalom Divišom v roku 2010. Ide o prvú väčšiu sadovú úpravu v historickom centre Žiliny s použitím COR-TEN ocele. Tento priestor často využívajú ako pozadie fotografi pre zhotovenie zaujímavých portrétnych fotografií.