Verejné priestory / Public places

Sad Pavla Dobšinského Žilina_Marek Sobola_01

Sad Pavla Dobšinského v Žiline

Na žilinskom sídlisku Vlčince bol založený ovocný komunitný sad, ktorému meno dala neďaleká ulica Dobšinského. Sad predstavuje unikátne sadovnícke pretvorenie vnútrobloku. V minulosti tu bola nevyužitá betónová plocha s asfaltovým povrchom. Pôvodne slúžila ako nástupné miesto pre pionierov. Avšak rokmi chátrala najmä z dôvodu absencie herných prvkov, či rozumného rozčlenenia priestoru na menšie ihriská. Z iniciatívy žilinskej poslankyne Ivety Martinkovej, ktorá projektu venovala mimoriadnu energiu, vznikla myšlienka  realizácie ovocného sadu. Nápad výmeny asfaltu za zeleň je v Žiline jedinečný a určite stojí za povšimnutie. Priestor sadu je elipsovite vymedzený a pripomína tvar ovocia. Do oploteného sadu sa vchádza tromi hlavnými vstupmi, ktoré rešpektujú pôvodné pešie trasy. Okrem nových ovocných stromov sad zaberá aj pôvodné dreviny. Plochu na sektory rozdeľuje sieť chodníkov. V najväčšej časti je pergola s technickou miestnosťou, na ktorej je extenzívna zelená strecha. Primárnou myšlienkou revitalizácie „ihriska“ je jeho premena na ovocný sad. Ide vlastne o pripomenutie odkazu našich predkov a reminiscencia vidieka, pretože väčšina prvých obyvateľov sídliska bola práve z vidieka. Zhromažďovacie plochy a hlavné pešie ťahy sú z liateho betónu, ostatné chodníky sú so štrkovým povrchom. Zrealizovaný je aj tzv. “bosonohý” chodník s rôznymi textúrami. Plochy zelene v tzv. vnútornom okruhu sadu sú oproti ostatnému terénu zdvihnuté a sú dynamickým ozvláštnením priestoru. Súčasťou riešenia je tiež pieskovisko situované vedľa sadu.

Sad má svoje opodstatnenie aj ako edukačný prvok pre deti a mládež, pretože sa v ňom môžu zoznámiť s tradičnými aj menej tradičnými druhmi ovocia či úžitkovými rastlinami. Priestor je navštevovaný žiakmi blízkych materských a základných škôl. Sad je rozdelený na jednotlivé pestovateľské sektory: zákrsky, polokmene, vysokokmene, drobné ovocie a trvalkové záhony. Celá plocha sadu je vlastne nepravidelne kosená extenzívna kvetinová lúka doplnená o tieňomilné trváce druhy úžitkových bylín. Ovocné dreviny sú pestované nielen na slaborastúcich, či strednorastúcich podpníkoch, ale vrúbľované aj na plánkach, tzv. vysokokmeňoch. Ide o tradičné, pôvodné ovocinárske pestovateľské tvary, ktoré sú dôležité aj z pohľadu zachovania genofondu krajových kultivarov ovocných drevín, resp. vymierajúcich starých odrôd, ktoré sa tiež v sade nachádzajú. Tieto staré a krajové kultivary majú vysokú odolnosť nielen voči prírodným podmienkam, ale aj voči chorobám a škodcom. V neposlednom rade sú našim kultúrnym a prírodným dedičstvom. V sade je umiestnené aj kompostovisko, lavičky, náučné tabule, pítka na vodu a samozrejme verejné osvetlenie. Sad má svojho správcu a je veľmi využívaným priestorom nielen počas vegetačného obdobia, ale ako dokazujú fotografie, je využívaný aj v zimných mesiacoch. Autori návrhu: Marek Sobola a Katarína Sučíková.

Dielo bolo prihlásené do 19. ročníka Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE ZA AR.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine

Svätý Ján Nepomucký je jeden z najviac zobrazovaných svätcov v areáli bývalej Habsburskej monarchie a takmer v každej obci na Slovensku a Českej republike je naň zachovaná pamiatka (najčastejšie ide o sochy). Socha, ktorá prekročila nielen hranice obce, ale tiež Slovenska a Európy je tá divinská. Jej doteraz neznámy príbeh nám odhaľuje kanonická vizitácia divinskej farnosti z 1. septembra 1828, kde sa dozvedáme rok vzniku sochy – 1796. Ako uvádza vizitácia, sochu v roku 1822 poškodila masívna povodeň. Vtedy ju podmyla a zobrala voda a objavili ju až o niekoľko dní neskôr – bez hlavy. Našťastie Nepomuka vzápätí opravili. Počas storočí bol niekoľko krát premaľovaný a obnovovaný. V roku 2016 vznikol mimoriadny projekt na jej záchranu pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku. Keď som získaval finančné prostriedky pre tento projekt, oslovoval som osobnosti, ktoré mali buď nejakú súvislosť so svätým Jánom Nepmuckým, alebo so Slovenskom. Projektu sa dostalo tej cti, že jeho spolupatrónmi a podporovateľmi boli Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni, kambodžský kráľ a Jeho Veličenstvo Simeon II., posledný bulharský cár. Donormi projektu sa okrem Žilinskej diecézy stali: Jeho Kráľovská Výsosť František, vojvoda Bavorský, Rytiersky rád Božieho hrobu, Rytiersky rád krížovníkov s červenou hviezdou, ďalej Metropolitná kapitula u svätého Víta v Prahe, ktorá je vlastníkom hrobu tohto svätca a mesto Nepomuk – rodisko svätého Jána Nepomuckého. Sochu na novom podstavci odhalil 2. júna 2017 Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku spolu so starostom Diviny Emilom Molkom za mojej asistencie. Následne ju požehnal Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. K príležitosti požehnania a odhalenia sochy vznikla aj odborná publikácia Príbeh svätojánsky, Socha svätého Jána Nepomuckého v Divine. Slovenská pošta vydala k tejto príležitosti oficiálne poštové produkty – pečiatku, obálky známkové kupóny na tlačovom liste. Za sochou je vyhotovený nový oporný múr, na ktorom sú okrem pamätných nápisov tiež erby významných donorov pamiatky, vrátane erbu obce a Farnosti Divina. Po požehnaní bola pre verejnosť sprístupnená vernisáž venovaná partnerom, ktorú okrem Diviny bolo možné vidieť v Château Gbeľany a pripravuje sa jej inštalovanie v Budatínskom hrade.

The project of restoration of St. John of Nepomuk in Divina was started in 2016 and was completed in June 2017. Partners, who were addressed to cooperate, have either some connection to St. John of Nepomuk or to Slovakia. The project was carried out under auspices of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Slovakia, and was also honoured by patronage of His Majesty Norodom Sihamoni, the King of Cambodia and His Majesty Simeon II., the last Tsar of Bulgaria. Along with the Žilina Bishop’s Office, the project donors are: His Royal Highness Franz, Duke of Bavaria, The Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, The Knights of the Cross with the Red Star, Metropolitan Chapter House of St. Vitus in Prague, which is the owner of the saint’s grave and the city of Nepomuk – the birthplace of St. John of Nepomuk. Out of domestic partners, the project was supported by municipalities of Divina, Divinka–Lalinok and Svederník. The statue was uncovered on its new stand on Friday 2 June 2017 by Joachim Bleicker, the Ambassador of the Federal Republic of Germany in Slovakia together with Emil Molko, Mayor of Divina and Marek Sobola, author of the project. Subsequently, it was blessed by Mons. Tomáš Galis, Bishop of Žilina. It happened more than 190 years since it was restored after being damaged by a flood. Besides the Bishop, Ambassador of Germany and the Head of the Bishop Office, the ceremony was attended also by invited partners. The uncovering and blessing of the statue were followed by a vernissage presenting all partners of the monument restoration on panels.

Kaplnka sv. Lazára v Novej Bystrici

Prvou murovanou stavbou v Novej Bystrici bola malá kaplnka. Jej pôvod je listinne doložený z roku 1820. Definitívne bola dokončená v roku 1831. V roku 2014 som inicioval nielen obnovu, ale vypracoval som aj projekt na obnovu a záchranu tejto pamiatky. Staticky narušený a nevyužívaný objekt bol rozobratý a z pôvodného materiálu postavená jeho replika na novom námestí oproti Kostolu sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Dňa 30. augusta 2015 kaplnku posvätil pražský arcibiskup a český prímas kardinál Dominik Duka OP, spolu so žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Spomedzi významných hostí sa slávnosti zúčastnil Jeho Jasnosť knieža Karel Schwarzenberg a aj viacerí zástupcovia rehoľných rádov: kapucíni a dominikáni, ako aj členovia duchovných a rytierskych rádov pôsobiacich na Slovensku či v Českej Republike (Maltézsky rád, Nemecký rád, pápežský rád sv. Silvestra, Svätolazársky rád). Po posviacke objektu bola do schránky pod krížom na vežičke kaplnky vložená časová kapsula, obsahujúca fundačnú (zakladajúcu) listinu, ktorú podpísal veľmajster rádu sv. Lazára, kardinál Duka, žilinský diecézny biskup Galis a starosta Novej Bystrice, Jozef Balačin. Spolu s listinou bola do schránky vložená aj bronzová pamätná medaila, ktorú k príležitosti posviacky vydala obec Nová Bystrica, spolu s novou, nepoužitou sadou euromincí ročníka 2015. Slovenská pošta k tejto príležitosti vydala okrem Poštového lístka s prítlačou tiež Príležitostnú poštovú pečiatku, ktorej som autorom.