Interiérová zeleň / indoor greenery


Realizácie záhradného interiérového dizajnu

Od začiatku sa vo svojej tvorbe venujem interiérovému kvetinárstvu. Interiérová zeleň má svoje miesto v kultúre bývania už od najstarších čias a prechádzala rôznymi vývojovými štádiami. Rastliny v improvizovaných nádobách mali spočiatku úžitkový účel. Neskôr to boli rastliny, ktoré sa ako cudzokrajná exotika pestovali ako investícia, prípadne sa dávali ako vzácne dary pre hlavy štátov či významné osobnosti. Až neskôr sa funkcia interiérovej zelene posunula na čisto estetickú a pestovanie sa masovo rozšírilo. V interiéroch za pomoci rastlín vytvárame zdravé prostredie. Okrem produkcie kyslíka rastliny zvyšujú vlhkosť vzduchu. Hydroponické, alebo rastliny v plne minerálnych zeolitových substrátoch odfiltrujú z ovzdušia toxické látky (napr. formaldehydy). Producenti interiérových rastlín sa stále prispôsobujú súčasnému dopytu a hľadajú vhodné druhy v rôznych častiach sveta a neustále rozširujú sortiment, ktorý dokáže úspešne rásť aj v podmienkach s nižšou svietivosťou či menej vhodnými rastovými podmienkami. Mám za sebou množstvo realizácií interiérov do malých súkromných interiérov, až po hotely, banky, veľké spoločnosti. Tvoril som zeleň aj pre automobilky Hyundai a KIA Motors. Venujem sa hydropónii a minerálnym substrátom.