Azərbaycan Həvari Prefekti

V závere roka 2017 som dokončil erb Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan (Praefectura Apostolica Azerbaigianiensis). Je to prefektúra rímskokatolíckej cirkvi nachádzajúca sa v Azerbajdžane a zahŕňa celé územie štátu. Sídlom prefektúry je mesto Baku, kde stojí moderný kostol Nepoškvrneného počatia. Ide o jediný katolícky chrám v celom Azerbajdžane. Prefektúru tvorí jedna farnosť, ktorá má približne 560 veriacich (väčšinou prisťahovalcov) a v roku 2010 mala 5 rehoľných kňazov, 7 rehoľníkov a 5 rehoľníčok. Rímsko-katolícka provincia bola v Azerbajdžane zriadená 11. októbra 2000 ako Misia sui iuris Baku vyčlenením z územia Apoštolskej administratúry Kaukaz. V máji 2002 sa táto malá komunita katolíkov dočkala návštevy Jána Pavla II. a v októbri 2016  návštevy pápeža Františka. Dňa 4. augusta 2011 bola misia bulou De iuvandis pápeža Benedikta XVI. povýšená na Apoštolskú prefektúru. Súčasným prefektom je od roku 2009 don Vladimír Fekete, S.D.B.

Vysvetlenie erbu

V hlave erbu sa nachádzajú tri plamene. Sú znakom Azerbajdžanu, ktorý sa od pradávna nazýva aj „krajinou ohňa“. Tri plamene sú aj súčasťou oficiálneho erbu mesta Baku, sídla prefektúry. V strede erbu sa nachádza otvorená kniha s písmenami A a Ω. Je to evanjeliár, ktorý je súčasne jedným z viacerých symbolov apoštola Bartolomeja (garbiarsky nôž, stiahnutá koža, ovčie rúno a pod.). Podľa starobylej tradície sv. apoštol Bartolomej pôsobil v Malej Ázii a Perzii, údajne sa dostal až do Indie. Na spiatočnej ceste z Indie cez Perziu prišiel aj na územie súčasného Azerbajdžanu a Arménska. Ohlasoval tu evanjelium pohanským Albánom a v ich hlavnom meste Albanopolise prijal korunu mučeníctva – zaživa bol stiahnutý z kože a ukrižovaný. Ruská pravoslávna cirkev stotožňuje dávny Albanopolis so súčasným Baku. Červená farba písmen je znakom jeho mučeníckej smrti. Vlny v päte erbu symbolizujú Kaspické more, na brehu ktorého leží Baku a ktorý tvorí prirodzenú východnú hranicu Azerbajdžanu. Vlny sú aj súčasťou oficiálneho erbu mesta Baku. Modrá farba (tinktúra) erbu symbolizuje Pannu Máriu. Práve Panne Márii Nepoškvrnenej je zasvätený hlavný chrám v meste Baku. 

Blazón erbu

V modrom štíte strieborná otvorená kniha s červenými gréckymi majuskulnými písmenami alfa a omega sprevádzaná hore tromi zlatými plameňmi a dolu tromi striebornými zvlnenými brvnami.