Marek Sobola Bratislava Nivy Bus Station (1)

Autobusová stanica Nivy – návrh interiérovej zelene

Bratislava Nivy Bus Station – interior green design

Bratislava, 14. december 2021. Som autorom interiérovej zelene nového multifunkčného centra – Autobusovej stanice Nivy v Bratislave. Navrhnutá zeleň vychádza z princípu kontrastu zelenej farby oproti farebnej a textúrovej rôznorodosti okolitého prostredia. Ide o akési upokojenie pohľadu návštevníkov na všetky svetelné reklamy. Vzrastlá zeleň svojou hmotou navodzuje pocit exteriéru. Rastliny pôvodom zo subtropického prostredia okrem iného môžu navodiť atmosféru krajín iných zemepisných šírok. V podstate platí princíp, že interiérová zeleň, resp. sortiment môže byť použitý kdekoľvek na svete (v umelých podmienkach, teda vo vnútri), na rozdiel od exteriérovej zelene, ktorá má značne limitujúce faktory z pohľadu klímy. Charakter výsadby je inšpirovaný trvalkovými záhonmi a niekde využíva efekt monokultúry pre zvýraznenie efektu samotnej rastliny.

I am the author of the interior greenery of the new multifunctional center – the Bratislava Nivy Bus Station. The proposed greenery is based on the principle of contrast of green color compared to the color and texture diversity of the surrounding environment.