Nederlands Genootschap voor Heraldiek_Marek Sobola

Článok v holandskom heraldickom časopise

Brunssum, Holandsko, 17. septembra 2020. V najnovšom vydaní holandského odborného časopisu BLAZOEN vyšiel článok o mojej heraldickej práci. Časopis vydáva Holandská heraldická spoločnosť (Nederlands Genootschap voor Heraldiek). Autor Bernard Grothues popisuje moju prácu a vzťah k heraldike.

GROTHUES, Bernard: Dr. Marek Sobola, een landschapsarchitect en heraldisch kunstenaar uit Slowakije. HERALDISCHE KUNSTENAARS. In: BLAZOEN, Jrg. 6, Nr. 3, juli/augustus/september 2020. Brunssum : Nederlands Genootschap voor Heraldiek, s. 77 – 81. ISSN:2405-9064.

Brunssum, Netherlands, September 17, 2020. In the latest issue of the Dutch professional magazine BLAZOEN an article about my heraldic work was published. The BLAZOEN is published by the Nederlands Genootschap voor Heraldiek (Netherlands Society for Heraldry). In the article, author Bernard Grothues describes my work and relationship to the Heraldry.

GROTHUES, Bernard: Dr. Marek Sobola, een landschapsarchitect en heraldisch kunstenaar uit Slowakije. HERALDISCHE KUNSTENAARS. In: BLAZOEN, Jrg. 6, Nr. 3, juli/augustus/september 2020. Brunssum : Nederlands Genootschap voor Heraldiek, p. 77 – 81. ISSN:2405-9064.