Marína Paulíny Marek Sobola

123. výročie narodenia Maríny Paulínyovej

Marína Paulíny's 123rd birthday jubilee

Londýn, 29. marca 2020. Príhovor veľvyslanca Slovenskej republiky v Londýne Ľubomíra Reháka k 123. výročiu narodenia Maríny Paulínyovej v Slovenskom Pravne 28. marca 1897. Bývalá podpredsedníčka Československého Červeného kríža v exile tragicky zahynula v októbri 1945 pri leteckej katastrofe. Pochovaná je na cintoríne v Brookwoode, veľvyslanectvo v roku 2020 zreštaurovalo jej pomník. Bolo mi cťou byť malou súčasťou tohto projektu. V Brookwoode, neďaleko hrobu Maríny Paulínyovej rastie 13. Strom pokoja, ktorý osobne zasadila prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová.

Tomb of Marína Paulíny in the Brookwood Cemetery

Ambassador Lubomir Rehak of Slovakia on 123th Birthday of Marína Paulíny, former Vice-President of the Czechoslovak Res Cross in exile. She tragically died in airplane crash in 1945, being buried at Brookwood Cemetery. Embassy has restored her memorial in 2020. It was an great honour to be a small part of this project. In Brookwood, near the tomb of Marina Paulíny grows the 13th Tree of Peace, personally planted by the President of the Slovak Republic, Madam Zuzana Čaputová.

Pavol Grusmann and Marek Sobola