SluŇĺby

Tvorba krajinn√©ho architekta nemus√≠ byŇ• obmedzen√° iba jednostranne na okruh zelene a z√°hrad. V naŇ°om¬†ateli√©ri sa snaŇĺ√≠m Ň°pecializovaŇ• sa na r√īzne sekcie (nielen) krajinnej architekt√ļry. Ako jeden z prv√Ĺch som priniesol na Slovensko technol√≥giu vertik√°lnych z√°hrad po vzore Patricka Blanca, a zańćal som pouŇĺ√≠vaŇ• substr√°ty Seramis¬†a Zeoponic pre streŇ°n√© zelen√© syst√©my. SnaŇĺ√≠m sa sledovaŇ• nov√© trendy a propagovaŇ• pr√°cu krajinn√©ho architekta¬†ako pr√°cu potrebn√ļ, zauj√≠mav√ļ a inŇ°pirat√≠vnu.

V naŇ°om ateli√©ri od roku 2010 navrhujeme projekty z√°hrad, verejn√Ĺch priestranstiev. Firma je schopn√° zrealizovaŇ• interi√©rov√ļ zeleŇą, zelen√© steny, streŇ°n√© z√°hrady. Vypracujeme tieŇĺ inventariz√°ciu drev√≠n. Pripravujeme arch√≠vno-historick√© v√Ĺskumy a prieskumy. KolegyŇąa Katar√≠na Suńć√≠kov√° m√° v√Ĺborn√Ĺ cit pre dizajn a jej grafick√© v√Ĺstupy s√ļ na vysokej √ļrovni. Osobne sa venujem n√°vrhom erbov, peńćiatok, hlavińćkov√Ĺch papierov ńći medail√≠ ‚Äď a to aŇĺ do fin√°lnej podoby.

Pre bezpr√≠spevkov√Ĺch darcov krvi ocenen√Ĺch Slovensk√Ĺm ńĆerven√Ĺm kr√≠Ňĺom a teda drŇĺiteńĺom t√Ĺchto ocenen√≠: Bronzov√°¬†plaketa, Strieborn√° plaketa, Zlat√° plaketa, Diamantov√° plaketa, KŇąazovick√©ho medaila a Pam√§tn√° plaketa doc.¬†MUDr. Vladim√≠ra KriŇ°la, CSc., poskytujem na projektov√ļ dokument√°ciu a n√°vrh rodinn√©ho/osobn√©ho erbu zńĺavu vo¬†v√ĹŇ°ke 20% (po preuk√°zan√≠ sa pr√≠sluŇ°n√Ĺm dekr√©tom).