Heraldické práce

Mojou heraldickou klientelou sú cirkevné inštitúcie, cirkevní hodnostári, oficiálne inštitúcie (mestá, obce) na Slovensku, Českej republike, Rakúsku, Bahrajne, Americkej Samoe, Papue-Novej Guinei, Tonge, Šalamúnových ostrovoch, na Islande a ďalších krajinách v Európe aj mimo nej. Venujem sa tiež osobným a rodinným erbom. Heraldické referencie pravidelne aktualizujem v sekcii BLOG.

HeraldickĂ© práce – cirkevná heraldika

Inštitúcie – erby / vlajky / pečate

 • Metropolitná Rabaulská arcidiecĂ©za (Papua Nová Guinea – PNG)
 • Madangská arcidiecĂ©za (PNG)
 • Alotau-Sideiská diecĂ©za (PNG)
 • Gorokská diecĂ©za (PNG)
 • Kimbská diecĂ©za (PNG)
 • Bereinská diecĂ©za (PNG)
 • DiecĂ©za Samoa-Pago Pago (Americká Samoa)
 • ReykjavĂ­cka diecĂ©za (Island)
 • Tongská diecĂ©za (TongskĂ© kráľovstvo)
 • ApoštolskĂ˝ vikariát Severnej Arábie so sĂ­dlom v Bahrajne
 • FarnosĹĄ Myjava
 • FarnosĹĄ Divina
 • FarnosĹĄ Ĺ˝ilina-Závodie

Osobné erby:

 • Arcibiskup Francesco Panfilo, S.D.B.
 • Arcibiskup Karl Hesse MSC, MBE
 • Arcibiskup Stephen Joseph Reichert, OFM Cap.
 • Biskup William Fey, OFM Cap.
 • Biskup Dariusz KaĹ‚uĹĽa, MSF
 • Biskup Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.
 • P. Miloš ZáreckĂ˝, OT
 • P. Jakubrafael Patay, OFM Cap.

My heraldic clientele are ecclesiastical institutions, church dignitaries, official institutions and private persons in Slovakia, Czech Republic, Austria, Bahrain, American Samoa, Papua New Guinea, Tonga, Solomon Islands, Iceland and elsewhere in the world. Heraldic references are regularly updated in the BLOG section.

Heraldic works – ecclesiastical heraldry
Roman Catholic Institutions:

 • Metropolitan Archdiocese of Rabaul (Papua New Guinea – PNG), 
 • Archdiocese of Madang (PNG)
 • Diocese of Alotau-Sideia (PNG)
 • Diocese of Goroka (PNG)
 • Diocese of Kimbe (PNG)
 • Diocese of Bereina (PNG)
 • Diocese of Samoa–Pago Pago (American Samoa)
 • Diocese of ReykjavĂ­k (Iceland)
 • Diocese of Tonga (Kingdom of Tonga)
 • Apostolic Vicariate of Northern Arabia based in Bahrain
 • Parish Divina (Diocese of Ĺ˝ilina)
 • Parish Ĺ˝ilina-Závodie (Diocese of Ĺ˝ilina)
 • Parish Myjava (Archdiocese of Bratislava)

Persons:

 • Archbishop Francesco Panfilo, S.D.B.
 • Archbishop Karl Hesse MSC, MBE
 • Archbishop Stephen Joseph Reichert, OFM Cap.
 • Bishop William Fey, OFM Cap.
 • Bishop Dariusz KaĹ‚uĹĽa MSF
 • Bishop Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.
 • P. Miloš ZáreckĂ˝, OT
 • P. Jakubrafael Patay, OFM Cap.