Heraldika a drobná plastika / Heraldry and small arts


Heraldické práce

Mojou heraldickou klientelou sú cirkevné inštitúcie, cirkevní hodnostári, oficiálne inštitúcie (mestá, obce) na Slovensku, Českej republike, Rakúsku, Bahrajne, Americkej Samoe, Papue-Novej Guinei, Tonge, Šalamúnových ostrovoch, na Islande a ďalších krajinách v Európe aj mimo nej. Venujem sa tiež osobným a rodinným erbom. Heraldické referencie pravidelne aktualizujem v sekcii BLOG.

Heraldické práce – cirkevná heraldika

Inštitúcie – erby / vlajky / pečate

 • Metropolitná Rabaulská arcidiecéza (Papua Nová Guinea – PNG)
 • Madangská arcidiecéza (PNG)
 • Alotau-Sideiská diecéza (PNG)
 • Gorokská diecéza (PNG)
 • Kimbská diecéza (PNG)
 • Bereinská diecéza (PNG)
 • Diecéza Samoa-Pago Pago (Americká Samoa)
 • Reykjavícka diecéza (Island)
 • Tongská diecéza (Tongské kráľovstvo)
 • Apoštolský vikariát Severnej Arábie so sídlom v Bahrajne
 • Farnosť Myjava
 • Farnosť Divina
 • Farnosť Žilina-Závodie

Osobné erby:

 • Arcibiskup Francesco Panfilo, S.D.B.
 • Arcibiskup Karl Hesse MSC, MBE
 • Arcibiskup Stephen Joseph Reichert, OFM Cap.
 • Biskup William Fey, OFM Cap.
 • Biskup Dariusz Kałuża, MSF
 • Biskup Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.
 • P. Miloš Zárecký, OT
 • P. Jakubrafael Patay, OFM Cap.

My heraldic clientele are ecclesiastical institutions, church dignitaries, official institutions and private persons in Slovakia, Czech Republic, Austria, Bahrain, American Samoa, Papua New Guinea, Tonga, Solomon Islands, Iceland and elsewhere in the world. Heraldic references are regularly updated in the BLOG section.

Heraldic works – ecclesiastical heraldry
Roman Catholic Institutions:

 • Metropolitan Archdiocese of Rabaul (Papua New Guinea – PNG), 
 • Archdiocese of Madang (PNG)
 • Diocese of Alotau-Sideia (PNG)
 • Diocese of Goroka (PNG)
 • Diocese of Kimbe (PNG)
 • Diocese of Bereina (PNG)
 • Diocese of Samoa–Pago Pago (American Samoa)
 • Diocese of Reykjavík (Iceland)
 • Diocese of Tonga (Kingdom of Tonga)
 • Apostolic Vicariate of Northern Arabia based in Bahrain
 • Parish Divina (Diocese of Žilina)
 • Parish Žilina-Závodie (Diocese of Žilina)
 • Parish Myjava (Archdiocese of Bratislava)

Persons:

 • Archbishop Francesco Panfilo, S.D.B.
 • Archbishop Karl Hesse MSC, MBE
 • Archbishop Stephen Joseph Reichert, OFM Cap.
 • Bishop William Fey, OFM Cap.
 • Bishop Dariusz Kałuża MSF
 • Bishop Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.
 • P. Miloš Zárecký, OT
 • P. Jakubrafael Patay, OFM Cap.

Medajlérska tvorba

Na fotografiách je moja medailérska tvorba z rokov 2012 až 2015. Tieto malé projekty som zastrešoval od grafického návrhu a s pomocou ďalších odborníkov až po samotnú realizáciu a odovzdanie klientovi. K medailám som navrhol tiež etue (obaly/krabičky).